Ederveen is met haar plm. 3100 inwoners één van de kleine, vitale kernen van de gemeente Ede. Met haar dorpse sfeer, bloeiende verenigingsleven en aangename woonomgeving is het er goed wonen en werken. Het dorp ligt tussen Renswoude, Lunteren, De Klomp en Veenendaal op ongeveer 8 kilometer van de hoofdkern Ede. Door haar bijzondere ligging in het relatief natte veengebied van de Gelderse vallei heeft het dorp een geheel eigen identiteit. De kenmerkende veenontginningenstructuur, de markante Hoofdweg en de prominente bouwmassa’s van twee veevoederfabrieken zijn belangrijke dragers van de dorpskarakteristiek. In de afgelopen 10 jaar is het dorp sterk gegroeid en zijn diverse nieuwe voorzieningen gerealiseerd.

Inwoners van Ederveen en De Klomp beoordelen de leefbaarheid in hun buurt als goed. Dat is beduidend hoger dan het gemeentelijk gemiddelde en bovendien hoger dan in voorgaande jaren. Ook het veiligheidsgevoel is aanmerkelijk hoger dan gemiddeld in Ede en toegenomen ten opzichte van 2011 en 2012.

De Klomp is een kleine kern met 465 inwoners, en ligt tegen de noordgrens van Gemeente Veenendaal en haar industriegebied aan. De Klomp is landelijk bekend door het station Veenendaal-De Klomp en het inmiddels veel besproken (afgesloten) viaduct onder de A12. In De Klomp/Ederveen ervaren inwoners de sociale cohesie aanzienlijk hoger dan gemiddeld in heel Ede, hoger dan in de wijken van Ede Stad en vergelijkbaar met de meeste andere dorpen (cijfers 2011). Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek uit 2013 waaruit blijkt dat 88% van de inwoners aangeeft voldoende contact met buurtgenoten te hebben, het hoogste percentage van alle wijken en dorpen in Ede.

Het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt ligt op hetzelfde niveau als in heel Ede en de inzet voor de buurt ligt een fractie lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Ruim de helft van de inwoners doet vrijwilligerswerk, iets hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Eén op de vijf inwoners helpt weleens iemand in de buurt met klusjes, net als in heel Ede.