02
APR
2014

Burgerparticipatie

In 2013 heeft de gemeente Ede een nieuwe koers ingezet wat het wijkwerk betreft. De gemeente wil meer vraaggericht gaan werken, burgerparticipatie moet meer gemeengoed gaan worden en de vraagstukken van het sociale domein doen komende jaren hun intrede in het wijkgericht werken....
02
APR
2014

Jeugdbeleid Ederveen

Afgelopen jaar is er ook weer veel aandacht geweest voor de jeugd en begeleiding hiervan. De Gemeente Ede staat hier positief in om via een preventiemedewerker (Luuk Miedema) veel aandacht te schenken aan alcohol- en drugs-preventie. Er zijn afgelopen najaar veel presentaties...
02
APR
2014

Industrieterrein De Klomp

Industrie terrein De Klomp West wordt De Batterijen genoemd, dit grondgebied is ongeveer 15 jaar geleden door de Gemeente Veenendaal aangekocht. Hier heeft zich ondertussen een aantal bedrijven gevestigd. In 2013 is Rondweg De Klomp oost geopend, verkeer van industrieterrein De...
18
MRT
2014

Vlekkenplan Ederveen

Diverse verenigingen en bedrijven hebben vanuit diverse achtergronden de behoefte voor aanpassingen van de huidige opstelling of huisvesting. Door deze behoeften te bundelen ontstond een plan, welke onder leiding van Drodun verder is uitgewerkt onder de naam “Vlekkenplan”....
18
MRT
2014

Structuurvisie Ederveen

Naast het vlekkenplan, wat een visie is voor een gebied binnen Ederveen, heeft de Gemeente Ede een structuurvisie opgesteld. Hierin wordt de huidige status van Ederveen getoond, als mede een visie hoe het dorp vanaf nu en 20 jaar er uit moet gaan zien. Hierbij worden alle...