Bij onderstaande onderwerpen is de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op dit moment betrokken of nemen actief deel in deze lopende processen.

28
DEC
2014

Extra Parkeerplaatsen Station De Klomp

Extra parkeergelegenheid aan de westkant van de Veenendaalseweg. In de eerste plannen van de Rondweg De Klomp en de ruimtelijke omgeving was een...
23
SEP
2014

Voetpad De Batterijen

Alhoewel de Rondweg De Klomp voltooid is tot in het industriegebied De Batterijen, zal dit najaar een vergeten toegangspad voor fietsers en...
02
APR
2014

Nieuwbouwplan Munnikebeek

Dwars door het vlekkenplan en structuurvisie loopt het nieuwbouwplan Munnikebeek. Het plan is om direct aan de zuidzijde van de wi...
02
APR
2014

Burgerparticipatie

In 2013 heeft de gemeente Ede een nieuwe koers ingezet wat het wijkwerk betreft. De gemeente wil meer vraaggericht gaan werken,...
02
APR
2014

Jeugdbeleid Ederveen

Afgelopen jaar is er ook weer veel aandacht geweest voor de jeugd en begeleiding hiervan. De Gemeente Ede staat hier positief in om via een...
02
APR
2014

Industrieterrein De Klomp

Industrie terrein De Klomp West wordt De Batterijen genoemd, dit grondgebied is ongeveer 15 jaar geleden door de Gemeente Veenendaal aangekocht....
18
MRT
2014

Vlekkenplan Ederveen

Diverse verenigingen en bedrijven hebben vanuit diverse achtergronden de behoefte voor aanpassingen van de huidige opstelling of huisvesting....
18
MRT
2014

Structuurvisie Ederveen

Naast het vlekkenplan, wat een visie is voor een gebied binnen Ederveen, heeft de Gemeente Ede een structuurvisie opgesteld. Hierin wordt de...