Bij onderstaande onderwerpen is de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp op dit moment betrokken of nemen actief deel in deze lopende processen.

18
MRT
2015

Structuurvisie Ederveen afgerond

  De komende jaren is er ruimte voor 69 nieuwe woningen in Ederveen. Er komt een oplossing voor het ruimtegebruik van de scholen en de...
16
MRT
2015

Bomenkap Slaperdijk

Wellicht is het velen al opgevallen, de slaperdijk tussen Ederveen en Renswoude heeft inmiddels over de gehele lengte vanaf de “Batterijen”  tot...
16
MRT
2015

Industriegebied De Klomp-Oost

 Tussen de Rondweg De Klomp/Veenendaal, de A12 en het dorp De Klomp zal in de komende jaren een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd worden....
31
DEC
2014

Overweg De Batterijen / Voorpoort

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (het laten rijden van onder andere 6 intercity’s per uur per richting op het spoor...
28
DEC
2014

Extra Parkeerplaatsen Station De Klomp

Extra parkeergelegenheid aan de westkant van de Veenendaalseweg. In de eerste plannen van de Rondweg De Klomp en de ruimtelijke omgeving was een...
23
SEP
2014

Voetpad De Batterijen

Alhoewel de Rondweg De Klomp voltooid is tot in het industriegebied De Batterijen, zal dit najaar een vergeten toegangspad voor fietsers en...
02
APR
2014

Nieuwbouwplan Munnikebeek

Dwars door het vlekkenplan en structuurvisie loopt het nieuwbouwplan Munnikebeek. Het plan is om direct aan de zuidzijde van de wi...
02
APR
2014

Burgerparticipatie

In 2013 heeft de gemeente Ede een nieuwe koers ingezet wat het wijkwerk betreft. De gemeente wil meer vraaggericht gaan werken,...
02
APR
2014

Jeugdbeleid Ederveen

Afgelopen jaar is er ook weer veel aandacht geweest voor de jeugd en begeleiding hiervan. De Gemeente Ede staat hier positief in om via een...