17
APR
2024

Ederveen: Informatieavond Veilig Buitengebied

Ede, 17 april 2024 Beste bewoners en ondernemers van Ederveen, Graag nodig ik u uit voor de avond ‘Veilig Buitengebied’ op 2 mei aanstaande om 19.30 uur in het Dorpshuis. Het buitengebied staat regelmatig in de schijnwerpers. En dan heb ik het niet alleen over stikstof en de...
09
DEC
2023

Grote respons Enquête Belangenvereniging Ederveen-De klomp

Grote respons Enquête Belangenvereniging Ederveen-De klomp Bijna 1.000 dorpsgenoten uit Ederveen en De klomp vulden, nadat zij op 22 november in het stembureau hun keuze voor de Tweede Kamer hadden gemaakt, de enquête in van de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp. De enquête was...
18
NOV
2023

Korte enquête tijdens 2e kamerverkiezingen 22 november

De komende jaren zal in omgeving Ederveen-De Klomp veel veranderen. Wij zijn als dorpsraad ons bewust dat we juist nu er als bewoners moeten staan om onze leefomgeving, gegeven de veranderingen, prettige te houden. Op dit moment zijn we met de gemeente in gesprek voor een opzet...
11
OKT
2023

Belangenvereniging Ederveen – De Klomp zoekt versterking

De Belangenvereniging vertegenwoordigt als dorpsraad de bewoners en bedrijven van het dorp. We zijn gevraagd en ongevraagd algemeen belangenbehartiger richting gemeente, provincie en waterschap. Belangrijke thema’s zijn: Wonen, Wegen, Water, Werken en Welzijn (de 5 W’s). Er staat...
14
JUN
2023

Kort verslag Jaarvergadering Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp (BelVer)

Kort verslag Jaarvergadering Algemene Belangenvereniging Ederveen-De Klomp (BelVer) d.d. 14 juni 2023 Aanwezig ongeveer 50 belangstellenden, diverse inleiders (afdeling verkeer, Energieloket, en Ruimtelijke Ontwikkeling) vanuit Gemeente Ede, wijkagent, en Malkander. De voorzitter...
02
FEB
2023

‘Actiegroepen tegen windturbines krijgen adviserende rol bij gemeente Ede’

EDE De samenwerkende actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp gaan een adviserende rol krijgen in het traject voor industriële windturbines in de gemeente Ede, melden ze in een persbericht. Dit deelde wethouder Arnold Versteeg mee i...
24
DEC
2022

Wespendief trapt even op de windmolen-rem

Op de Veluwe verrijzen voorlopig geen nieuwe windparken. Dat heeft de provincie Gelderland dinsdag 20 december besloten. Nieuwe windturbines hebben een te grote negatieve impact op de kwetsbare natuur, schrijft de provincie. Het besluit is met name genomen om de zeldzame...
24
JUN
2022

Overdracht Oorlogsmonument Ederveen en Weitje van Dek

Wat eens begon als een wens voor het opknappen van het monument in Ederveen, is uitgemond in het geheel aanpassen van de omgeving van het monument. De Belangenvereniging Ederveen-De Klomp, Oranjecomite en muziekvereniging Irene verzorgen jaarlijks de dodenherdenking in Ederveen....
11
JAN
2022

Onrust in Veenendaalse wijk over windmolens uit Ede

Ook aan de oostkant van Veenendaal groeit de onrust over de energieplannen van buurgemeente Ede. Dat wil op de gemeentegrens een aantal grote windmolens plaatsen. Die turbines staan straks niet ver van veel inwoners van Veenendaal. Burger Hans Veldboer roept de gemeente...
26
DEC
2021

Kijkje in de gedachtenwereld van de ex-Windmolen-Wethouder

De ontslagbrief van de heer Ritsema (zie een tekstfragment daarvan hierboven), gedateerd op 23 december 2021 biedt ons een kijkje in de benepen gedachtenwereld van deze inwoner van Amsterdam. Hij doet in zijn ontslagbrief een huilie huilie omdat de gemeenteraad van Ede zijn...