29
NOV
2015

Wijk- en dorpsraden Ede gaan samenwerken

EDE De gemeente Ede en de zeven Edese wijk- en dorpsraden hebben afspraken gemaakt over een nieuwe vorm van samenwerking. De insteek was gezamenlijk te verkennen welke rol de dorpsraden in de toekomst kunnen vervullen. Er is onder meer gesproken over rolneming, draagvlak en...
23
NOV
2015

Burgerinitiatief Ederveen op dit moment niet haalbaar”

Burgerinitiatief Ederveen op dit moment niet haalbaar” Het initiatief van een groep ondernemers uit Ederveen om gezamenlijk woon-werkkavels te ontwikkelen in Ederveen is niet opgenomen in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen. Daarom kan volgens de Provinciale...
17
NOV
2015

Burgemeester onderzoekt Ederveen (Rubriek Ede-Stad)

Veen woensdag 11 november 2015, 10:05 In onze boekenkast thuis staat al jaren een flinke rij boeken van Toon Kortooms. Net na de Tweede Wereldoorlog verscheen zijn eerste boek Beekman en Beekman. Een beschrijving van de belevenissen van een olijke tweeling uit de Peel. Het boek...
17
NOV
2015

Boetetunneltje blijft “in trek”

Boetetunnel De Klomp schrikt nog altijd niet af (video) maandag 9 november 2015, 10:45 | Van de redactie Ede Stad   DE KLOMP De tunnel tussen Veenendaal en De Klomp, die sinds eind 2012 gesloten is voor auto’s, levert per dag nog steeds veel boetes op. De tv-redactie...
18
MEI
2015

Ederveen-Doet aftrap 28 mei

Ederveen; welk initiatief steunt u? De wijk is van iedereen. Dus ook van u. Daarom heeft u invloed op wat er in uw wijk gebeurt. In het grootste deel van de gemeente gaat dit via wijkwaardebonnen. De Uitvindersbuurt en Ederveen pakken dit anders aan. Namelijk via de websites...
02
MEI
2015

Dodenherdenking Ederveen

De Dodenherdenking Ederveen zal starten om 19.30uur vanaf het plein voor De Zicht met een stille tocht naar het monument aan De Bruinhorst. Programma : 19.30 uur verzamelen bij dorpshuis De Zicht 19.35  Stille tocht naar monument de Bruinhorst / Klokken luiden 19.50 –  ...
02
MEI
2015

Ederveen Doet start 28 mei

Ede Doet is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Ede. Via deze site kunnen initiatiefnemers geld ophalen voor hun initiatief, vrijwilligers werven en middelen verzamelen om hun initiatief uit te kunnen voeren.   Ede Doet start met een pilot in Ederveen en de...
01
APR
2015

Jaarvergadering Belangenvereniging

Donderdag 9 april vanaf 20.00uur  is de jaarvergadering van de belangenvereniging in De Zicht. De zaal is open om 19.30uur, iedereen die Ederveen en de De Klomp een warm hart toedraagt en/of wil meepraten over de leefbaarheid in beide dorpen is van harte welkom. Na de pauze...
18
MRT
2015

Scholen Ederveen krijgen voorlopig 2 klaslokalen

De reformatorische Calvijnschool (De Zicht 3) en de protestants christelijke Julianaschool (Schoolstraat 1) in Ederveen krijgen er twee nieuwe klaslokalen bij. Deze worden gebouwd achter een schoolgebouw, op de huidige tennisvelden. De twee lokalen vormen samen een dislocatie, om...
18
MRT
2015

Structuurvisie Ederveen afgerond

  De komende jaren is er ruimte voor 69 nieuwe woningen in Ederveen. Er komt een oplossing voor het ruimtegebruik van de scholen en de gemeente denkt mee over de ruimtebehoefte van Ederveense bedrijven. De Structuurvisie Ederveen beschrijft hoe Ederveen zich in de komende...