04
OKT
2016

Bedrijventerrein De Klomp wordt Food & Businesspark

Food & Businesspark De Klomp Ten oosten van De Klomp wordt een Food & Businesspark van 22 hectare gerealiseerd. Op delen van het nieuwe bedrijventerrein komt ruimte voor bedrijven in wat zwaardere milieucategorieën. Het terrein wordt ook aantrekkelijk voor food...
01
OKT
2016

Herontwikkeling Station De Klomp

Oude Tankstation Veenendaalseweg zal verdwijnen Niet te verwarren met Tankstation De Klomp aan de Rijksweg !. Het tankstation aan de Veendaalseweg is enige jaren geleden gestopt mede doordat het verkeer op de Veenendaalseweg via de Rondweg De Klomp geleid wordt. De SGP-raadsleden...
01
OKT
2016

Aanpak Veenendaalseweg in De Klomp

Renovatie tussen station en A12 De plannen liggen klaar voor de aanpak van de Veenendaalseweg in De Klomp. Nadat de bekende tunnel onder de A12 gesloten is voor verkeer, is deze weg nagenoeg verkeersarm. De inrichting van de weg was echter nog als voorheen. De houdt in dat de weg...
02
MEI
2016

BELANGENVERENIGING HEEFT ZORGEN OM DE KLOMP

Op 7 april heeft de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp haar jaarvergadering gehouden. Met zo’n 25 geïnteresseerden zijn in Dorpshuis De Zicht diverse onderwerpen in- en om Ederveen en De Klomp besproken. De Belangenvereniging acht het zeer belangrijk dat de inwoners hun visie...
20
MRT
2016

Jaarvergadering 7 april, De Zicht-Ederveen

  Uitnodiging Jaarvergadering Belangen Vereniging Ederveen De Klomp 7 april 2016   Houdt de leefbaarheid van Ederveen en De Klomp in stand en praat mee !   Aanvang 20.00 uur in de Zicht te Ederveen zaal open vanaf 19.30 uur.   De koffie staat klaar !   Agenda...
14
FEB
2016

Resultaten Ederveen-Doet veelbelovend

Gemeente Ede heeft een budget voor ideeën om een wijk of leefomgeving te verbeteren. Deze ideeën kunnen rechtstreeks met de Gemeente Ede besproken worden, maar veelal gebeurt dit via de zogenaamde Wijkwaardebonnen. In de buitendorpen komen de aanvragen meestal via of direct van...
14
FEB
2016

Plan Munnikebeek gestart

Begin dit jaar is Bouwbedrijf Van Ree gestart met bouwrijp maken en bouwen van woningen op het nieuwe plan Munnikebeek aan de zuidzijde van Ederveen. De verkoop 2e ronde is reeds gestart, en op locatie is de indeling zichtbaar.  
06
FEB
2016

Voetpad naar De Batterijen voltooid

Alhoewel de Rondweg De Klomp voltooid was tot in het industriegebied De Batterijen, was het voor voetgangers niet mogelijk om rechtstreeks richting De Batterijen te lopen. Dit kon alleen via een wat verderop gelegen verbindingspad Jufferswijk. Op verzoek is het nu mogelijk om...
29
NOV
2015

Wijk- en dorpsraden Ede gaan samenwerken

EDE De gemeente Ede en de zeven Edese wijk- en dorpsraden hebben afspraken gemaakt over een nieuwe vorm van samenwerking. De insteek was gezamenlijk te verkennen welke rol de dorpsraden in de toekomst kunnen vervullen. Er is onder meer gesproken over rolneming, draagvlak en...
23
NOV
2015

Burgerinitiatief Ederveen op dit moment niet haalbaar”

Burgerinitiatief Ederveen op dit moment niet haalbaar” Het initiatief van een groep ondernemers uit Ederveen om gezamenlijk woon-werkkavels te ontwikkelen in Ederveen is niet opgenomen in de Regionale Programmering Bedrijventerreinen. Daarom kan volgens de Provinciale...