16
MRT
2015

Bomenkap Slaperdijk

Wellicht is het velen al opgevallen, de slaperdijk tussen Ederveen en Renswoude heeft inmiddels over de gehele lengte vanaf de “Batterijen”  tot aan “Werk aan de Daatselaar” een stevige bomenkap ondergaan. Waterschap Vallei en Veluwe heeft samen met Staatsbosbeheer een deel van...
16
MRT
2015

Industriegebied De Klomp-Oost

 Tussen de Rondweg De Klomp/Veenendaal, de A12 en het dorp De Klomp zal in de komende jaren een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd worden. Enkele groene buffers scheiden het nieuwe terrein van het dorp. Het plan voor het nieuwe bedrijventerrein is afgelopen maart gepresenteerd....
31
DEC
2014

Overweg De Batterijen / Voorpoort

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (het laten rijden van onder andere 6 intercity’s per uur per richting op het spoor Utrecht-Arnhem) is de overweg Nieuweweg-Noord bij de Batterijen opgenomen als te saneren overweg. De bestuurders van de provincies Utrecht en...
28
DEC
2014

Extra Parkeerplaatsen Station De Klomp

Extra parkeergelegenheid aan de westkant van de Veenendaalseweg. In de eerste plannen van de Rondweg De Klomp en de ruimtelijke omgeving was een P+R-terrein aan de westzijde van de Veenendaalseweg voorzien tussen de Rondweg De Klomp en het spoor. Deze locatie was tweede keus...
23
SEP
2014

Voetpad De Batterijen

Alhoewel de Rondweg De Klomp voltooid is tot in het industriegebied De Batterijen, zal dit najaar een vergeten toegangspad voor fietsers en voetgangers richting De Batterijen worden gerealiseerd. Vanuit het station Veenendaal-De Klomp is het nu niet mogelijk om via de rondweg...
02
APR
2014

Nieuwbouwplan Munnikebeek

Dwars door het vlekkenplan en structuurvisie loopt het nieuwbouwplan Munnikebeek. Het plan is om direct aan de zuidzijde van de wijk “Veldjesgraaf” een woningbouwplan “Munnikebeek” te realiseren. Het nieuwbouwplan dankt zijn naam aan de Munnikebeek welke door het plangebied...
02
APR
2014

Burgerparticipatie

In 2013 heeft de gemeente Ede een nieuwe koers ingezet wat het wijkwerk betreft. De gemeente wil meer vraaggericht gaan werken, burgerparticipatie moet meer gemeengoed gaan worden en de vraagstukken van het sociale domein doen komende jaren hun intrede in het wijkgericht werken....
02
APR
2014

Jeugdbeleid Ederveen

Afgelopen jaar is er ook weer veel aandacht geweest voor de jeugd en begeleiding hiervan. De Gemeente Ede staat hier positief in om via een preventiemedewerker (Luuk Miedema) veel aandacht te schenken aan alcohol- en drugs-preventie. Er zijn afgelopen najaar veel presentaties...
02
APR
2014

Industrieterrein De Klomp

Industrie terrein De Klomp West wordt De Batterijen genoemd, dit grondgebied is ongeveer 15 jaar geleden door de Gemeente Veenendaal aangekocht. Hier heeft zich ondertussen een aantal bedrijven gevestigd. In 2013 is Rondweg De Klomp oost geopend, verkeer van industrieterrein De...
18
MRT
2014

Vlekkenplan Ederveen

Diverse verenigingen en bedrijven hebben vanuit diverse achtergronden de behoefte voor aanpassingen van de huidige opstelling of huisvesting. Door deze behoeften te bundelen ontstond een plan, welke onder leiding van Drodun verder is uitgewerkt onder de naam “Vlekkenplan”....